Kompania

Kompani familjare e themeluar në vitin 1996

Sot ekipi ynë në Maqedoni përbëhet prej 22 të punësuar. “Mirëqenia e njerëzve është ligji ynë suprem”

Мisioni

Furnizim efektiv dhe konsekuent me barna me cilësi të lartë dhe. Produkte të tjera të larta të tregut

Vizioni

Të bëhemi një nga kompanitë drejtuese në shitjen faramceutike me shumicë. Marketing dhe shitje aktive.

Vlerat

I përmbushim pritshmëritë e klientëve tanë, punonjësve, pronarëve dhe partnerëve tanë. Tërësisht jemi të përkushtuar ndaj kompanisë. Duam të jemi më të mirët në atë që e bëjmë. Ne jemi me përgjegjës shoqërore dhe në mënyrë etike sillemi ndaj mjedisit jetësor. Sinqeritet, respekt dhe pranim i dallimeve.

Hit enter to search or ESC to close