Rifam Kompani korrekte

Reputacion të përsosur ndërmjet klientëve dhe partnerëve. Referenca minimale negative në internet.

Rifam Portofoli

  • Antibiotikë sistematik
  • Barna për ulçera peptike dhe GERD
  • Preparate për koll dhe ftohje
  • Barna për strukturën e eshtërave dhe mineralizimi
  • Barna urologjike
  • Kortikosteroidet për përdorim sitematik
  • Antimikotikë për përdorim të përditshëm
  • Ushqim klinik (enteral dhe parenteral)
Hit enter to search or ESC to close